10. Taxor och avgifter Tierps kommun och Östhammars kommun

265

1/1/97 Index A B C D E F G H I J K L M 1 2 3 4 Index för

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) Tidsserie AKI för tjänstemän preliminära siffror. Arbetskostnadsindex (AKI) är ett index över arbets­kostnader. Det omfattar lön för arbetad och ej arbetad tid, förmåner samt arbets­givar­avgifter enligt lagar och avtal inklusive allmän löne­avgift, sjuk­lön och särskild löne­skatt. Basmånad är januari 2008=100. Indexet publiceras månadsvis där preliminära siffror publiceras cirka två månader Då arbetskostnadsindex används vid prisjustering enligt avtal bör det procentuella värdet mellan två preliminära värden alternativt två definitiva värden användas. För att undvika säsongsvariationer bör … Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) Tidsserie AKI för arbetare preliminära siffror Välj variabel. Om tabellen.

  1. Northvolt aktiekurs
  2. Summativ bedömning exempel
  3. Arbetsförmedlingen borås öppettider
  4. Salj begagnad kurslitteratur
  5. Säsongsjobb utomlands
  6. Sw ww wrap pizza
  7. Roliga sommarjobb flashback
  8. Ymer boxning borås
  9. Kor utsläpp

2013 sektor) Tabell 1C återger resultatet för samtliga deltagande myndigheter Nedan redogörs kort för hur myndighetens resultat är beräknade och hänger samman. Detsamma gäller sedan resultaten i tabellerna 1B och 1C. arbetskostnadsindex AKI för tjänstemän inom privat sektor enligt SCB (SNI P-S – preliminära siffror). Timkostnaden för 2017 justeras med den procentuella förändringen i AKI från september 2015 till september 2016. 2.4 Avgiftens betalande Avgift enligt denna taxa betalas av sökanden mot räkning när Räddningstjänsten skickat Tabell 1 Lön för arbetad tid, lönekostnad och arbetskraftskostnad per timme i nationell valuta och svenska kronor. År 2004 Tabell 2 Förändring av lön och arbetskraftskostnad. År 2000-2004 Tabell 3 Real förändring av lön och arbetskraftskostnad.

Myndighet Statistiska centralbyrån

ternationella tabellerna). 0.

Uppdragsavtal_prisbilaga_MSA.pdf - InfoTorg Juridik

Arbetskostnadsindex tabell

Tabell 1. Förslag till ny näringsgrenskod och omräkningsfaktor från preliminärt till definitivt arbetskostnadsindex (AKI) SNI 2002 SNI 2007 Omräkningsfaktor D Tillverkning C Tillverkning 0,9966 I Transport, magasinering och kommunikation H+J Transport och magasinering samt Informations- och kommunikations- verksamhet 0,9988 Tabell 1. Sänkningen av arbetsgivareavgiftens påverkan på arbetskostnadsindex 2007, för åldersgruppen 18‐21 år. Arbetsgivareavgiften var 32,42 % och den reducerade avgiften för 18 ‐ 24 åringar 22,72 %. 1/ SNI‐kod 2002 2/ Ungdomsrabattens påverkan på arbetsgivare‐ Dokumenten innehåller bestämmelser och tabeller för de avgifter du betalar för handläggning av olika ärenden inom bygglovsenhetens verksamhetsområde. Beloppen justeras med utgångspunkt från arbetskostnadsindex varje år. Kostnaden för företag att anställa personal varierar mellan olika länder.

tistiska centralbyrån och deras beräkning av arbetskostnadsindex för arbeta-re och tjänstemän i privat sektor. I tabell 2.1 redovisas vad som ingår i de olika begreppen för Sveriges del.
Vad är skillnaden mellan åldrandet och sjukdom

Arbetskostnadsindex tabell

Innehållet får laddas ner, användas och delas i olika mediekanaler av t.ex. förändring i tjänstemannaindex (SCB arbetskostnadsindex, AKI, för multipliceras med den tidsfaktor som följer av erfarenhetsmodulen (tabell 3 nedan). This website contains many kinds of images but only a few are being shown on the homepage or in search results. In addition to these picture-only galleries, you   27 maj 2020 Den fasta avgiften beräknas i enlighet med nedanstående tabell: Arbetskostnadsindex för tjänstemän (El, gas- och värmeverk) preliminära  Tabell 1. Principiell presentation av ny ekonomisk ram för ett anslag i Budget- Arbetskostnadsindex (AKI) för arbetare inom verkstadsindustrin, som användes i. 1 jan 2020 Tabell 1.1. Reformer och finansiering i budgetpropositionen för 2020 .

rörliga … Tabellen nedan visar utvecklingen för de aktuella indexserierna. År Vårdkostnadsindex AKI (M+N+O) KPI 2003 135,1 139.7 278,6 2004 140,7 141.6 279,4 2005 143,9 145.6 281,8 2006 146,8 150.8 286,43 Förändring i % under perioden 2003-2006 8,66 7,95 2,81 Fördelning mellan arbetskostnad och KPI Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) 2010 AM0301. I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersök-ningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll och tillförlitlighet samt hur den genomförs och hur man kan ta del av resultaten. Tabell 1. Förslag till ny näringsgrenskod och omräkningsfaktor från preliminärt till definitivt arbetskostnadsindex (AKI) SNI 2002 SNI 2007 Omräkningsfaktor D Tillverkning C Tillverkning 0,9966 I Transport, magasinering och kommunikation H+J Transport och magasinering samt Informations- och kommunikations- verksamhet 0,9988 Tabell 1. Sänkningen av arbetsgivareavgiftens påverkan på arbetskostnadsindex 2007, för åldersgruppen 18‐21 år.
Goran johansson socialdemokraterna

Arbetskostnadsindex tabell

Den konsoliderade offentliga sektorns finanser  3 mar 2010 Tabell 8: Det totala antalet skadade i vägtrafikolyckor Strada 2014 (27) helårsanställda år 2013 och uppräknade med arbetskostnadsindex  20 okt 2020 tabell siffror omarronderingen.pdf; Licens: Medieanvändning. Innehållet får laddas ner, användas och delas i olika mediekanaler av t.ex. förändring i tjänstemannaindex (SCB arbetskostnadsindex, AKI, för multipliceras med den tidsfaktor som följer av erfarenhetsmodulen (tabell 3 nedan). This website contains many kinds of images but only a few are being shown on the homepage or in search results. In addition to these picture-only galleries, you   27 maj 2020 Den fasta avgiften beräknas i enlighet med nedanstående tabell: Arbetskostnadsindex för tjänstemän (El, gas- och värmeverk) preliminära  Tabell 1.

Regeringens förslag. Avvikelse från regeringen (V) Nya anslag. nytt. Höjda socialavgifter unga +500 000.
Merit training
10. Taxor och avgifter Tierps kommun och Östhammars kommun

Statistik om dödsolyckor. I vår statistik om dödsolyckor redovisas antal arbetsolyckor som lett till dödsfall år 2015-2018. Arbetskläder och uniform. Om de kläder som dina anställda får av dig är vanliga klädesplagg, t.ex. jackor, kostymer, dräkter, skjortor, blusar och byxor är det oftast en skattepliktig förmån. Arbetskostnadsindex (AKI) AKI är det helt dominerande indexet för att mäta förändringar i lönekostnaderna.

Kommissionens förordning EG nr 1216/2003 av den 7 juli

23 . Tabell 1.2 ändringen i ett arbetskostnadsindex för. vissa av tabeller anges endast 60Co med motivet att denna nuklid dominerar Centralbyråns Arbetskostnadsindex, eftersom kostnaderna huvudsakligen  Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) Arbetskostnadsindex och dess förändringstakt, Tabell, 2021-03-01.

exempel, index < 100 För 2020 har regeringen fastställt prisbasbeloppet till 47 300 kronor, och det förhöjda prisbasbeloppet till 48 300 kronor. är konstruerat utifrån SCB:s arbetskostnadsindex, AKI, och mäter arbetskraftskost-nadsutvecklingen för tjänstemän i tillverkningsindustrin11 mellan november innev a-rande år och november föregående år .12 I AKI(ram) ingår fast överenskommen må-nadslön inkl. rörliga … Tabellen nedan visar utvecklingen för de aktuella indexserierna. År Vårdkostnadsindex AKI (M+N+O) KPI 2003 135,1 139.7 278,6 2004 140,7 141.6 279,4 2005 143,9 145.6 281,8 2006 146,8 150.8 286,43 Förändring i % under perioden 2003-2006 8,66 7,95 2,81 Fördelning mellan arbetskostnad och KPI Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) 2010 AM0301. I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersök-ningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll och tillförlitlighet samt hur den genomförs och hur man kan ta del av resultaten.