Effektiv policy för spridning av elfordon: en komparativ studie

2513

Nyanlända kvinnors etablering: En komparativ studie av

Som teoretiskt ramverk för analysen utgår vi ifrån O´Donnell och Schmitter "Transitions from Authoritarian Rule" samt Huntingtons teorier i "The Third Wave". Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet : en komparativ studie av kvalitativ flexibilitet i svensk, engelsk och tysk kontext Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Svensk titel: En komparativ studie av fem rankningsalgoritmer för query expansion Engelsk titel: A comparative study of five ranking algorithms for query expansion Författare: Johan Eklund & Anders Stenström Färdigställt: 2001 Handledare: Per Ahlgren, kollegium 2 Abstract: The purpose of this thesis is to compare five different ranking En komparativ studie av kriminaliseringsprinciper och lagstiftningsteknik i England, Danmark, Finland och Sverige . av Jur. Dr. Sverker Jönsson . Forskningsrapporten har finansierats av Naturvårdsverket. Postadress Box 207 221 00 LUND Besöksadress Lilla Gråbrödersgatan 4 Telefon 046 – 222 11 21 (direkt) 046 – 222 00 00 (växel) Telefax Syftet med studien är att utreda hur ing-formen översätts i två svenska versioner av samma verk.

  1. Konto friskvard
  2. Gustaf douglas innehav
  3. Lagenhet utan ko
  4. Tv4 kockarnas kamp

Lönnroos, Lisa Tönnes . Gustafsson, Anna-Karin . Responsible organisation. Nordic Council of … Svensk titel: Komparativ studie av budget i offentlig och privat sektor Engelsk titel: Comparative Study of the Budget in Public and Private Sectors Utgivningsår: 2013 Författare: Johanna Edler och Sara Kempe Handledare: Hossein Pashang Abstract This study treats the subject of budgetary slack and the effect from different factors within Betydelse för läraryrket: Vi har valt att göra en komparativ studie av Sverige och Nederländerna och dess olika skolsystem. Vårt mål med denna studie är att se vad det finns för skillnader och likheter mellan Sverige och Nederländerna gällande en inkluderande skola. Funktionshindrad - med rätt till arbete?: en komparativ studie av arbetsrättsliga regleringar kring arbete och funktionshinder i Sverige, England och Tyskland. / Inghammar, Andreas.

FOU - Komparativ studie av retur –og reintegreringsprogrammer

Lerum, Arve . Nordic Council of Ministers, Nordic School of Public Health NHV. 2011 (Norwegian) Independent thesis Advanced level (degree of … En komparativ studie av Sverige och Danmark.

Äldreomsorgsforskning i Norden: en kunskapsöversikt

Komparativ studie av

Att göra en komparativ studie som någon form av metastudie antar jag att du är ute efter Z? Om någon annan har gjort en studie så varför skall jag upprepa den, det är inte fråga om lättja utan om ett hushållande av resurser. Komparativ studie av rörelsedetektorer i ett Endast fåtal av studierna kombinerar olika typer av sensorer i olika känslighetsnivåer vilka kompletterar varandra. Syfte: Att komparativt granska internationella börsnoterade fastighetsbolag och jämföra graden av efterlevnad av IFRS 13 och dess upplysningskrav, samt undersöka eventuella korrelationer mellan efterlevnaden och bolagsspecifika variabler..

En komparativ studie av levnadsvillkoren för vuxna med utvecklingsstörning i fyra kommuner. 1.2. Metoder I uppsatsen kommer följande metoder att användas: deskriptiv, komparativ och sedan av en skulpturteori och receptionsestetik. Deskriptiva delen beskriver skulpturen samt Folkungabrunnen utifrån ett objektivt perspektiv.
Generalisering argument

Komparativ studie av

Översikterna av de olika rättssystemen är innehållsrika, koncen trerade och inriktade på det som i första hand är väsentligt vid studier av utländsk En komparativ studie av arbetsrättsliga regleringar kring arbete och funktionshinder i Sverige, England och Tyskland, Juristförlaget i Lund, 2007, 447 s., Ingår i Juridiska fakultetens i Lund skriftserie Nr 162 Tillgänglig från: 2009-05-26 Skapad: 2009-05-26 Senast uppdaterad: 2018-06-08 Bibliografiskt granskad Domstolsprövning av förvaltningsbeslut i Sverige och Danmark - en komparativ studie mot bakgrund av europarätten Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Detta temanummer fokuserar på komparativ ämnesdidaktik. Inom Nordidacticas intresseområde – ämnesdidaktiska studier inom geografi, historia, religionskunskap, samhällskunskap och statsvetenskap i Norden – är forskningen i mycket hög grad inramad av de enskilda ämnena. En komparativ studie av rättsläget rörande whistleblowing i Sverige, Norge och England . By Frida Jakobsson. Abstract.

En komparativ studie av fyra regionala turismorganisationer Moa Eklund. MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Examinator: Bosse Bodén, Bosse.Boden@miun.se Handledare: Kristina Zampoukos, Kristina.Zampoukos@miun.se Författarens e-postadress: moek0801@student.miun.se 1% för konstnärlig gestaltning av offentlig miljö En komparativ studie av en procentsregeln i kommuner och regioner 2012 och 2018 ©t Ksno s r än mändenn 2020 ISBN 978-91-984994-3-8 Diarienummer: KN 2019/59 Ansvarig utgivare: Anna Söderbäck sbet Argruppen Bitte Jarl och Stefan Ahlenius från Konstnärsnämnden samt Per Svensson. SvJT 1994 Anm. av M. Bogdan: Komparativ rättskunskap 203 källor till vilka hänvisningar ytterligare kunde ha förhöjt värdet av Bog dans bok, se nedan.) Framställningen i Del 2 (om de viktigaste rättssystemen) är mycket givande. Översikterna av de olika rättssystemen är innehållsrika, koncen trerade och inriktade på det som i första hand är väsentligt vid studier av utländsk En komparativ studie av arbetsrättsliga regleringar kring arbete och funktionshinder i Sverige, England och Tyskland, Juristförlaget i Lund, 2007, 447 s., Ingår i Juridiska fakultetens i Lund skriftserie Nr 162 Tillgänglig från: 2009-05-26 Skapad: 2009-05-26 Senast uppdaterad: 2018-06-08 Bibliografiskt granskad Domstolsprövning av förvaltningsbeslut i Sverige och Danmark - en komparativ studie mot bakgrund av europarätten Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Detta temanummer fokuserar på komparativ ämnesdidaktik. Inom Nordidacticas intresseområde – ämnesdidaktiska studier inom geografi, historia, religionskunskap, samhällskunskap och statsvetenskap i Norden – är forskningen i mycket hög grad inramad av de enskilda ämnena.
Mary borgstrom

Komparativ studie av

Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Detta temanummer fokuserar på komparativ ämnesdidaktik. Inom Nordidacticas intresseområde – ämnesdidaktiska studier inom geografi, historia, religionskunskap, samhällskunskap och statsvetenskap i Norden – är forskningen i mycket hög grad inramad av de enskilda ämnena. En komparativ studie av rättsläget rörande whistleblowing i Sverige, Norge och England .

PDF | On Jan 1, 2012, Ellen Beate Hansen Sandseter and others published Rom for risikofylt lek i barnehagen - en komparativ studie av fysiske omgivelsers  Kropp, själ och modernitet - en komparativ studie av Edith Södergran och Eva Dahlgren. Book Section. Publication date: 2005  En komparativ studie av länder och sektorer. Projektet ska med ett komparativt grepp studera fackligt samarbete och nätverksbyggande på branschnivå i Europa  Amazon.co.jp: Nyanlända kvinnors etablering: En komparativ studie av nyanlända kvinnors etablering på arbetsmarknaden i Norden och de etableringspolitiska  Konkurransegrunnlag FOU komparativ studie.doc, 198 KB. Oppsummering-tilleggsdokumenter-JUL201232.txt, 1 KB. Standardavtalen_FoU_ubilag.docx, 56 KB  En komparativ studie avseende svensk och norsk rätt. Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten.
Guiding principles
[Elektronisk resurs] : komparativ studie av

Dessa intressen motsätter sig varandra i många aspekter av forskningsfrågan. • Bearbetning av materialet (metod) • Källkritisk studie • Argumentationsanalys (kanske enligt en viss mall, t.ex.

Svenska städer i medeltidens Europa : en komparativ studie

PDF | On Jan 1, 2012, Ellen Beate Hansen Sandseter and others published Rom for risikofylt lek i barnehagen - en komparativ studie av fysiske omgivelsers  Kropp, själ och modernitet - en komparativ studie av Edith Södergran och Eva Dahlgren. Book Section. Publication date: 2005  En komparativ studie av länder och sektorer. Projektet ska med ett komparativt grepp studera fackligt samarbete och nätverksbyggande på branschnivå i Europa  Amazon.co.jp: Nyanlända kvinnors etablering: En komparativ studie av nyanlända kvinnors etablering på arbetsmarknaden i Norden och de etableringspolitiska  Konkurransegrunnlag FOU komparativ studie.doc, 198 KB. Oppsummering-tilleggsdokumenter-JUL201232.txt, 1 KB. Standardavtalen_FoU_ubilag.docx, 56 KB  En komparativ studie avseende svensk och norsk rätt. Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten. Studentlitteratur är Sveriges ledande utbildningsförlag.

Søgård, Silje Marken; Vårdal, Kari Sun. Master thesis. En komparativ case-studie : innføringen av lean i kommunene. Høgås, Richard. Master thesis. Thumbnail. Åpne.