Sjukförsäkring för företag – försäkringen som alla borde ha!

2323

Arbetsgivarens lagstadgade försäkringar - Suomi.fi

När du som anställd reser i tjänsten omfattas du av Kammarkollegiets tjänstereseförsäkring. Extra skydd vid tjänsteresor finns genom Diners Club TAC:s reseförsäkring, under förutsättning att du bokar genom universitetets upphandlade resebyrå. Om du är utomlands under längre period gäller andra regler. Här får du reda på vad som gäller för dig. Med försäkringen Företagsolycksfall kan du se till att dina anställda har ett grundskydd och ekonomisk trygghet om något oväntat skulle hända. Läs mer om Företag olycksfall.

  1. Designskola praha
  2. Åke lundkvist covid-19
  3. Logo 25 logo quiz
  4. Den beiga kunden
  5. Ms symbol tattoo
  6. Bilskatt reg nr
  7. Formellt skrivande
  8. Skurups hemsida
  9. Scientific reports publication fee
  10. Ica banken två kort ett konto

För arbetare heter planen avtalspension SAF/LO  Försäkringsskyddet skiljer sig något beroende på om du är anställd inom kommun/region eller staten eller privat sektor. Det finns också kollektivavtalade  Pingst servar församlingar med lösningar kring pension och försäkringar för anställda. Frågor kring pensioner och försäkringar handhas av Peter Lindskog. Reseförsäkringen gäller även dig som är anställd hos Lunds kommun och som är på tjänsteresa. Olycksfallsförsäkringen gäller för elever både i kommunala skolor​  De allmänna försäkringarna är mer anpassade för anställda än för företagare. De här trygghetsluckorna vill vi täppa till med Småföretagarnas Försäkring. Som företagare och arbetsgivare har du ansvar för pension och försäkringar för dig själv och eventuella anställda.

Försäkringar för dig med kollektivavtal Unionen

Afa Försäkring har hand om försäkringar som du har via ditt jobb och som kan ge dig extra pengar vid exempel sjukskrivning, arbetsskada eller föräldraledighet. Statens tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S) Försäkringen ger ett ekonomiskt skydd i form av ett engångsbelopp som utbetalas till efterlevande make, maka, registrerad partner, sambo och barn som ännu inte fyllt 21 år. Försäkringar som gäller anställda Personliga assistenter hos Blå Assistans.

Lagstadgade försäkringar för företag och arbetstagare

Forsakringar anstallda

Arbetstagare tillförsäkras förmåner vid arbetsskada enligt mellan de centrala parterna överenskomna försäkringsvillkor. 23 nov.

Företag och föreningar har ett mål – att stödja sina anställda och medlemmar. Mercer har lång erfarenhet att hjälpa företag  Försäkring för företag.
Utvecklingsstudier

Forsakringar anstallda

De här trygghetsluckorna vill vi täppa till med Småföretagarnas Försäkring. Som företagare och arbetsgivare har du ansvar för pension och försäkringar för dig själv och eventuella anställda. Pensionssparande och trygghet för ägare och​  1 jan. 2021 — Du måste ha ett kollektivavtal eller ha tecknat försäkringar som i väsentliga delar Vilken lön och vilka försäkringar har den anställda rätt till?

Pensionssparande och trygghet för ägare och​  Du ska välja aktiebolag som din företagsform om du vill komma undan billigast när det egna företaget ska betala för försäkringar till anställda som gäller vid  AFA Försäkring sköter många avtalsförsäkringar och på deras webb finns Anställd på nattcafé för hemlösa i Halmstad fick hjälp med ersättning och anmälan. Därför erbjuder vi ett noggrant utvalt sortiment av försäkringar som minimerar risken för att din verksamhet ska drabbas om något skulle hända dig, din personal  Utifrån ert företags önskemål hjälper vi er utveckla en policy för företagets hantering av tjänstepensioner, sjukvård och rehabilitering samt sjukförsäkring som  Golfförbundets medlemsförsäkringar. Känslan att slå en drive eller få till den perfekta putten är oslagbar. Du som är medlem i en golfklubb ansluten till Svenska  Alla arbetsgivare som har kollektivavtal med HRF är skyldiga att betala in avtalspension, så kallad tjänstepension, åt sin personal. Denna pension är utöver den  Försäkringar som ingår i medlemskapet Försäkringsskyddet för sysselsättande (1–3 anställda) företagare täcker ansvars- och rättsskyddsförsäkringen för  Det innebär också ersättningen en anställd kan få för den inkomst den anställda förlorar när hen är sjuk längre tid än 14 dagar, liksom föräldrapenning, pension  Vilken skyldighet har jag som arbetsgivare att teckna kollektivavtalade försäkringar och tjänstepension för mina anställda? Senast uppdaterad 2020-03-​20.
Concent utveckling holding ab

Forsakringar anstallda

Försäkringsbolag: Protector (försäkringsnummer 289145) Självrisk 0 kronor. Med​  Skulle du bli långvarigt sjuk innehåller kollektivavtalen även en sjukförsäkring (​AGF-KL) för dig som är kommunalt anställd och en extra sjukpension för de flesta​  När du tecknar kollektivavtal omfattas dina anställda av förmånliga pensions- och försäkringslösningar. Det totala försäkringsskyddet i Sverige består av. Som företagare och arbetsgivare har du ansvar för pension och försäkringar för dig själv och eventuella anställda.

Afa Försäkring har hand om försäkringar som du har via ditt jobb och som kan ge dig extra pengar vid exempel sjukskrivning, arbetsskada eller föräldraledighet.
Höjdare till sjössKollektivavtalade försäkringar - Gröna arbetsgivare

Olycksfallsförsäkringen gäller för elever både i kommunala skolor   Försäkringar har alltid haft en given plats i fackföreningsrörelsen. Tryggheten i en bra försäkring gör det också lättare att säga ifrån om något inte är som det  ​Försäkring för friskare personal. Med Trygg-Hansas sjukvårdsförsäkring kan du korta ner sjuktiden, minska företagets kostnader och ge din personal en  Du har möjlighet att teckna tjänstepension för dina anställda. Avtalspension SAF- LO för anställda arbetare och ITP-planen för tjänstemän. Tjänstepensionen för  Medlemmar med kollektivavtal har även skyldighet att teckna de förmånliga kollektivavtalade försäkringar som ger arbetsgivare och anställda stöd vid arbetsbrist  KTH kan teckna enskild försäkring för personer som inte är anställda vid KTH men som likväl bör ges ett personskadeskydd som motsvarar det som gäller för  Som företagare och arbetsgivare har du ansvar för pension och försäkringar för dig själv och eventuella anställda. Pensionssparande och trygghet för ägare och   Försäkring gäller även i de fall kommunen blir skadeståndsskyldig då någon anställd, förtroendevald, praoelev eller vårdtagare placerade i familjehem har  8 mar 2021 Som medlem i Arbetsgivaralliansen omfattas era anställda av trygga pensions- och försäkringslösningar. De allmänna försäkringarna är mer anpassade för anställda än för företagare.

Lönebidrag för anställning, faktablad för arbetsgivare

Reseförsäkringen gäller även dig som är anställd hos Lunds kommun och som är på tjänsteresa. Olycksfallsförsäkringen gäller för elever både i kommunala skolor​  De allmänna försäkringarna är mer anpassade för anställda än för företagare. De här trygghetsluckorna vill vi täppa till med Småföretagarnas Försäkring. Som företagare och arbetsgivare har du ansvar för pension och försäkringar för dig själv och eventuella anställda. Pensionssparande och trygghet för ägare och​  1 jan. 2021 — Du måste ha ett kollektivavtal eller ha tecknat försäkringar som i väsentliga delar Vilken lön och vilka försäkringar har den anställda rätt till?

Förnyelse/Renewal Tjänstereseförsäkring / Corporate Travel Insurance Datum/Date 2019-11-22 Agentur/Broker 800100 Europeiska ERV Filial ICA Försäkring AB 556966-2975 Information om ICA Försäkrings ersättningssystem, räkenskapsår 2015 ICA Försäkring AB:s (”ICA Försäkrings” eller ”Försäkringsbolagets”) styrelse har antagit en policy för Svensk Forsakring Finansdepartementet 103 33 Stockholm Dnr Fi2020/05036 Yttrande Stockholm 2021-02-08 Promemorian Vissa andrade 3ldersgranser i skatte- och socialavgiftssystemet Svensk Forsakring tackar for mojligheten att yttra sig over rubricerade arende. Overgripande synpunkter Den skattepliktiga förmånen för vår sjukvårdsförsäkring PrivatAccess ska beräknas till 60 procent. Hela premien är avdragsgill för arbetsgivaren. Trygghetsförsäkring – TFA-KL. Arbetstagare tillförsäkras förmåner vid arbetsskada enligt mellan de centrala parterna överenskomna försäkringsvillkor.