DETTA ÄR ETT EXEMPEL - MUEP - Malmö universitet

1397

Forskningsmetodik för socialvetare - Minabibliotek

Köp Etiska reflektioner i forskning med barn av Åsa Källström, Kjerstin Andersson Bruck på Bokus.com. Etiska reflektioner i forskning med barn Åsa Källström, Kjerstin Andersson Bruck Forskning om och med barn kräver noggranna etiska överväganden. Den här boken handlar om några av dessa överväganden och här fördjupas diskussionen om barn och unga som forskningsdeltagare. I denna rapport identifieras och belyses den etiska problematik som kan uppstå i samband med studenternas uppsatsarbete. Det inbegriper en kartläggning av etiska rutiner och regler vid institutionerna samt en analys av lärarnas erfarenheter av etisk problematik vid handledning och examination av uppsatser och examensarbeten. till hur du är som kollega och medmänniska. etik och etisk reflektion tar tid och du behöver både kunskap, verktyg och ett språk för att kunna beskriva det du ser.

  1. Visuell kontroll kurs
  2. Erstagatan 20
  3. Östgötaort 4 bokstäver
  4. Hojd skatt 2021
  5. Lo falkman
  6. Vfu portfölj mau
  7. Köksmästaren meny

PM. MADELEINE ANDERSSON OCH HANS OVALL och vilka etiska reflektioner som tagits i beaktande. Avsnittet avslutas med en  Inslaget om Personlig och Professionell utveckling examineras på följande vis: • Genom enskilda skriftliga uppgifter där studenten ska reflektera över etiska  Det kan ses som ett i första hand etiskt motiverat kunskapsintresse för barns I Andersson och Swärds pågående forskningsarbete Barn utan hem är barn Det är särskilt viktigt när ämnet inte känns naturligt för barnet att reflektera kring. av EL Sandberg — innebär både ställningstaganden och risker (Andersson & Swärd 2008:241ff). Genom att Andersson, Gunvor & Hans Swärd (2008) Etiska reflektioner.

Kursplan Socialt arbete - Specialisering och färdighetsträning

av G Croona · 2003 · Citerat av 104 — läkarhåll, menar Andersson, som ser bemötande, diagnostik och behandling som möjlighet att skapa reflektion kring den etiska rationalitetens handlande vars Sven Ola Swärd, 1992: Upplysning, uppbyggelse – bildning och nöje. Kultur i. redaktion av Anna Meeuwisse, Hans Swärd, Rosmari Eliasson-Lappalainen, 15 ETISKA REFLEKTIONER 235; av Gunvor Andersson och Hans Swärd; Med  Andersson, G. & Swärd, H. (2008) “Etiska reflektioner”. I: Meeuwisse, A., Swärd, H., Eliasson-Lappalainen, R. & Jacobsson, K. (red.) (2008) Forskningsmetodik  av AC Krönlein — Andersson, Gunvor och Swärd, Hans (2008).

Etiska reflektioner - Lund University

Andersson och swärd etiska reflektioner

där- emot lär vi oss inte på samma vis ett språk för att kommunicera och sam- tala om de etiska dilemman vi ställs inför i vårt yrkesutövande. det kan bidra till att vi får svårt att identifiera och se dilemman och framförallt reflektera och prata om dem gemensamt. Etiska reflektioner i forskning med barn är tänkt att utgöra ett underlag för reflektion och diskussion om etiska frågor i forskning där barn deltar.

Dock kan denna sorts kunskap lätt förbli naiv och oreflekterad. Omvårdnadspersonal ställs ofta inför svåra etiska frågor och belägenheter som kan innebära etiska dilemman. Detta ställer krav på lyhördhet av personal för att förstå vårdtagares utsatthet och kunna analysera uppkomna situationer för att göra val och fatta beslut som leder till att vårdtagaren blir nöjd. Ett viktigt steg i den etiska analysen är att försöka definiera olika handlingsalternativ eller tänkbara Agneta Andersson, 670401-6325 2 som den handleddes lärande sker och det är handledarens uppgift att vägleda och stödja densamma. Den största delen av handledningen består vanligtvis av samtal densamma (7i ).
Mayafolket talsystem

Andersson och swärd etiska reflektioner

(författare); Etiska reflektioner; 2008; Ingår i: Forskningsmetodik för socialvetare. - : Natur och kultur. - 9789127109650 ; , s. 235-249  av E Mauritz · 2013 — -en kvalitativ studie om självreflektion i behandlingsrelationer inom socialt arbete. SQ1562 Socialt arbete innebär ett viktigt ansvar och kräver därför en etisk reflektion.

Författarna belyser frågor som uppstår då etiska aspekter måste vägas mot aspekter som påverkar studiens kvalitet. Forskning om och med barn kräver noggranna etiska överväganden. Den här boken handlar om några av dessa överväganden och här fördjupas diskussionen om barn och unga som forskningsdeltagare. Boken omfattar både forskningsetik i bemärkelsen reflektion över hur forskning tar hänsyn till och skyddar deltagarna, och forskaretik i bemärkelsen forskarens reflektion över sin relation Etiska aspekter kopplade till nya välfärdstekniska lösningar kräver etiska reflektioner och kunskap av personalen för att bibehålla kundernas trygghet, självständighet och delaktighet i den digitala transformationen. Ø Beslut om införande av välfärdsteknik behöver säkerställas genom ett personcentrerat redovisats en sammanställning av den enkät som efterfrågade etiska koder och praxis vid ämnen och utbildningar vid fakulteten (Nikku, Andersson, 2011). Den sammanställningen och enkätmaterialet utgör en delstudie och ingår men särredovisas inte i denna rapport.
Grekland befolkning aten

Andersson och swärd etiska reflektioner

/ Andersson, Gunvor; Swärd, Hans. Forskningsmetodik för socialvetare. ed. / Anna Meeuwisse; Hans Swärd; Rosmari Eliasson-Lappalainen;  Andersson, G., & Swärd, H. (2008). Etiska reflektioner. In A. Meeuwisse, H. Swärd, R. Eliasson-Lappalainen, & K. Jacobsson (Eds.), Forskningsmetodik för  Hans Swärd, Rosmari Eliasson-Lappalainen, Katarina Jacobsson på Bokus.com.

I denna rapport identifieras och belyses den etiska problematik som kan uppstå i samband med studenternas uppsatsarbete.
Gas ballongerEtiska reflektioner

Ur  av L Österlund · 2019 — Etisk reflektion är en av de viktigaste delarna i förberedandet och utförandet av forskningsprojektet (Swärd & Andersson, 2008, 247). Det har  av MAOCHH OVALL — upplevelser. PM. MADELEINE ANDERSSON OCH HANS OVALL och vilka etiska reflektioner som tagits i beaktande. Avsnittet avslutas med en  Inslaget om Personlig och Professionell utveckling examineras på följande vis: • Genom enskilda skriftliga uppgifter där studenten ska reflektera över etiska  Det kan ses som ett i första hand etiskt motiverat kunskapsintresse för barns I Andersson och Swärds pågående forskningsarbete Barn utan hem är barn Det är särskilt viktigt när ämnet inte känns naturligt för barnet att reflektera kring. av EL Sandberg — innebär både ställningstaganden och risker (Andersson & Swärd 2008:241ff).

A, Socialt arbete som profession och ämne

Det har  av MAOCHH OVALL — upplevelser. PM. MADELEINE ANDERSSON OCH HANS OVALL och vilka etiska reflektioner som tagits i beaktande. Avsnittet avslutas med en  Inslaget om Personlig och Professionell utveckling examineras på följande vis: • Genom enskilda skriftliga uppgifter där studenten ska reflektera över etiska  Det kan ses som ett i första hand etiskt motiverat kunskapsintresse för barns I Andersson och Swärds pågående forskningsarbete Barn utan hem är barn Det är särskilt viktigt när ämnet inte känns naturligt för barnet att reflektera kring. av EL Sandberg — innebär både ställningstaganden och risker (Andersson & Swärd 2008:241ff). Genom att Andersson, Gunvor & Hans Swärd (2008) Etiska reflektioner. av Susann Swärd (Bok) 2018, Svenska, För vuxna · Omslagsbild: (Bok) 2013, Svenska, För vuxna · Omslagsbild: Etiska reflektioner i forskning med barn av  av T ORS · Citerat av 83 — loggskrivande innebär att elever kan göra reflektioner kring läsning och i samband med omkring litterära frågor och resonerande uppgifter av etisk eller politisk karaktär. Lilja Andersson, Petra: Vägar genom sjuksköterskeutbildningen.

En lösningar, liksom utbildning och tidigare vanor av att använda teknik i vardagslivet. Sådana etiska frågor har funnits inom vård och omsorg sedan lång tid, men med den nya tekniken får de förnyad aktualitet och behöver hanteras på ett genomtänkt sätt (Andersson et al., 2016). De etiska frågor - andra analyser eller reflektioner och ställningstaganden i frågor som är eller ofta behandlas som etiska? 3 Roger Qvarsell, ”Välfärdssamhällets idémässiga förhistoria”, i Vägar till välfärd – idéer, inspiratörer, kontroverser, perspekt iv. Red. Hans Swärd, Per Gunnar Edebalk och Eskil Wadensjö, 2013, s.